TR EN

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu

SÜMER TİLMAÇ ANTALYA FİLM DESTEK FONU YÖNETMELİĞİ

(30 Eylül – 3 Ekim 2018) 
 
I. AMAÇ

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu, çekimlerinin en az üçte biri Antalya şehrinde gerçekleştirilecek olan ulusal uzun metrajlı bir filme senaryo aşamasında destek olmak, Türkiye’de film çekimi için en elverişli gün ışığı ve doğal platoların bulunduğu Antalya şehrindeki film üretimini artırmak, Antalya’yı, Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli lokasyonlarından birine dönüştürmek amaçlarıyla gerçekleştirilmektedir. 
 
II. TARİH

Bir uzun metrajlı yapıma verilecek olan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu, 30 Eylül- 3 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Antalya Film Forum kapsamında sahibini bulacaktır. 
 
III. BAŞVURU VE SEÇİM

a. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’na, senaryosu son bir yıl içerisinde yazılmış ve çekimlerinin en az üçte birlik kısmı Antalya’da gerçekleştirilecek olan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca veya belgesel film senaryolarının sahipleri başvurabilir.

b. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’na başvuracak uzun metrajlı film senaryolarının tamamlanmış olması gerekmektedir.

c. Başvuran filmin, Antalya şehrinde geçtiği açıkça belli olan en az bir sahne içermesi gerekmektedir. 

ç. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’na başvurular sadece projenin senaryo yazarı ve yönetmeni ile mali haklarının devrini düzenleyen yazılı sözleşme ile yetkilendirilmiş yapımcılar tarafından yapılabilir.

d. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’na başvuracak tüm yapımların, senaryo sahibinin yanı sıra, yapımcı ve yönetmeni de başvuruda belirtilmeli ve haklarında verilecek tüm bilgilerin eksiksiz olması gerekmektedir.

e. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’nun verilebilmesi için en az 6 aday seçilmiş olması gerekmektedir. Forum yönetimi seçimle ilgili açıklama yapmama hakkını saklı tutar.

f. Forum Yönetimi başvuruda bulunan senaryoların listesini, eser sahibi lehine açıklamaz ya da başvuran yapımlarla ilgili bilgi vermez. Yalnızca jürinin değerlendireceği, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’nun aday listesini açıklar.

g. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu adaylarının belirlenmesi sırasında yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu gibi sektör profesyonelleri, sinema yazarı, sinema akademisyeni ya da öğretim görevlisi gibi sıfatlara sahip isimlerden oluşan bir gruba danışılabilir; senaryoların nihai listesi forum yönetimince belirlenir.

h. Başvuruda bulunacak eser sahipleri, 6 Ağustos 2018 tarihine kadar vp.eventival.eu/aff/2018 internet adresi üzerinden, online başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmuş olmalıdır. Başvurusunda eksik, yanlış bilgi/belge olan yapımların başvurusu kabul edilmeyecektir. 
 
IV. JÜRİ

a. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’na sahip olmaya aday senaryoları değerlendirecek olan jüri, Antalya Film Forum Yönetimi tarafından belirlenir ve davet edilir.

b. Jüri üyeleri, Türkiye’den ve dünyadan film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, sinema tarihçileri, sinema sektörünün teknik alanlarında görev yapan sinemacılar, akademisyenler veya sinemanın yararlandığı farklı sanat disiplinlerinin tanınmış isimleri olabilir.

c. Forum Yönetimi, jüri karar toplantısında oy hakkı olmayan bir temsilci bulundurur. Bu 
temsilci, jüriye, karar toplantısı öncesi “ödüllendirme açıklamaları” konusundaki, yönetmelik maddelerini baz alan yazılı ve sözlü bir bilgilendirmede bulunur. Jüri bu bilgilendirme doğrultusunda bir ödüllendirme yapar.

d. Jüri toplantılarına, forum yönetimi tarafından belirlenecek ve olası bir ihtiyaç dahilinde devreye girecek bir çevirmen katılabilir. Bu durum ve c maddesinde belirtilen durum dışında, jüri toplantılarına üyeler dışında kimse katılamaz.

e. Jüri, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’nu paylaştıramaz ve ek bir ödül veremez.

f. Jüri, kararın duyurulmasından önce, tüm üyelerce imzalanmış tutanakları Forum Yönetimi’ne teslim eder.

g. Jüri, forum süresince, ödüller açıklanıncaya kadar fona başvuran senaryolar ve ödülle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir. 
 
V. ÖDÜL

Antalya Film Destek Fonu’na başvuran senaryoların değerlendirilmesi sonucunda jüri, 110.000TL değerindeki Antalya Film Destek Fonu’nu, ödül töreninde duyurur. Ödül ödemesi, filmin çekimlerinin yapımcılık alanında faaliyet gösteren bir meslek birliğinin yazılı teyidi sonrasında gerçekleşir.

 
VI. TAAHHÜT VE YETKİ

a. Bu ödül, çekimlerin 2018 Ekim ayından itibaren 1 yıl içerisinde başlaması ile geçerlilik kazanacaktır. En geç 2019 Kasım ayı içerisinde filmin çekimleri başlamamış ise ödül geçerliliğini yitirecektir. Forum yönetimine yazılı bir gerekçe bildirilmesi halinde uzatma süresi verilebilir.

b. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’nun sahibi olan yapım, açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında, filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde, aldıkları ödülü Uluslararası Antalya Film Festivali ve Antalya Film Forum logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

c. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ödülünü kazanan projelerin yapımcıları projelerindeki gelişmeler ile ilgili Antalya Film Forum Direktörü’ne her ay durum raporu göndermekle yükümlüdür.

d. Antalya Film Forum kapsamında verilecek olan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’na başvuran filmler, bu yönetmelik koşullarını kabul ettiklerini taahhüt etmiş sayılırlar.

e. Yönetmelikte ayrıca belirlenmeyen konularda karar yetkisi forum yönetimine aittir