TR EN

Antalya Film Forum Pitching Platformu Yönetmeliği

2018 ANTALYA FİLM FORUM YÖNETMELİĞİ

(30 Eylül - 3 Ekim 2018) 
 

A) ANTALYA FİLM FORUM NEDİR?  Antalya Film Forum, başta Türkiye ve Türkiye’ye yakın coğrafyalar olmak üzere dünyanın her yerinde ortak yapım olanaklarını arttırmayı, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine ve projelerinin uluslararası sinema endüstrisi içerisinde yer edinmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir ortak yapım ve proje geliştirme marketidir.  
 
B) AMAÇ 

Antalya Film Forum’un amaçları: 

● Uluslararası Antalya Film Festivali’nin markasını desteklemek, 

● Türkiye’deki film üretimine destekte bulunmak, 

● Türkiye sinemasının en önemli ulusal endüstri merkezi olmak, dünyadaki ve Türkiye’deki profesyonelleri bir araya getirerek iletişimi ve dayanışmayı arttırmak, 

● Dünya sinemasından saygın isimleri, ustalık sınıfları, paneller, atölyeler ile festival kapsamında ağırlayarak film endüstrisinin gelişimini sağlamak, 

● Uluslararası film sektörüne, uygun coğrafi ve fiziki özellikleri ile dört mevsimin aynı anda yaşandığı bir sinema platosu olan Antalya’yı tanıtmak.  
 
C) TARİHLER 

Antalya Film Forum, Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında 30 Eylül, 1, 2, 3 Ekim 2018 tarihlerinde, beş gün boyunca gerçekleştirilir.  
 
D) YÖNETİM 

Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan Antalya Film Forum’un yönetimi ve organizasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Antalya Film Forum kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin yetki ve sorumluluğu Forum yönetimine aittir. 
 
E) DANIŞMA KURULU 

Danışma Kurulu; uluslararası alanda tanınmış ve kendi alanlarında uzmanlaşmış sinema profesyonellerinden oluşur. Başvuran projeler arasından finale kalacak olanlar, Danışma Kurulu tarafından belirlenir.  
 
F) UZUN METRAJ KURMACA FİLMLER İÇİN PITCHING PLATFORMU 

Antalya Film Forum kapsamında bu yıl sadece Türkiye’den başvuracak projelere açık olmak üzere Kurmaca Pitching Platformu düzenlenecektir. Kurmaca Pitching Platformuna, Türkiye’den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj film projeleri katılabilir. Kurmaca Pitching Platformunun tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Son Başvuru Tarihi: 6 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurmaca Pitching Platformuna Seçilen Projelerin ve Jürinin Açıklanması: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 

Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum Kapanış Töreni): 3 Ekim 2018 Çarşamba 
 
BAŞVURU KOŞULLARI 

1) Antalya Film Forum Kurmaca Pitching Platformuna katılmak isteyen yapımcılar, resmi başvurularını, Uluslararası Antalya Film Festivali’nin web sitesindeki Antalya Film Forum sayfasında yer alan online başvuru formunu doldurarak en geç 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar yapmak zorundadırlar. (Web sitesinden başvuru formuna ulaşabilirsiniz.) 

2) Kurmaca Pitching Platformuna başvuran projeler, EK-1’de yer alan belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak online başvuru esnasında göndermelidir. Bu belgeler, daha sonra Antalya Film Forum 2018 kataloğunda yer alacaktır. 

3) Yapımcılar, kurmaca, animasyon, deneysel film projeleri ile Kurmaca Pitching Platformuna başvurabilirler. Belgesel film projeleri başvuruları Uzun Metraj Belgesel Pitching Platformunda kabul edilecektir. 

4) Kurmaca Pitching Platformuna başvuran projelerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir:  

a) Çekimlerine başlanmış projeler Pitching Platformuna başvuramaz. Seçilen projelerin Antalya Film Forum’un ödül töreni tarihi olan 3 Ekim 2018 Çarşamba gününe kadar çekimlerine başlamamış olması gerekmektedir. 

b) Kurmaca Pitching Platformuna başvuran proje bir ortak yapım ise yapımcı tüzel kişinin T.C. yasalarına tabii ve Türkiye’de yerleşik olması; ortak yapımın Sinematografik Yapımlar Üzerine Avrupa Sözleşmesi’ne uygun olması gerekmektedir. 

5) Antalya Film Forum Danışma Kurulu, başvuran projeler arasından en az 5 en çok 15 projeyi Kurmaca Pitching Platformuna davet etmek üzere seçer. 

6) Seçilen projeler, en geç 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe kadar Uluslararası Antalya Film Festivali’nin web sayfasındaki Antalya Film Forum sayfasında yayınlanır. 

7) Antalya Film Forum, seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeninin 29 Eylül - 3 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya’daki beş gece konaklamalarını ve Türkiye içi herhangi bir kent-Antalya gidiş-dönüş uçak biletlerini karşılar. Projenin birden fazla yapımcısı varsa, Antalya Film Forum, sadece tek yapımcının konaklama ve yol masrafını karşılar. Projenin davetli ekibi, Antalya Film Forum’un belirleyeceği söyleşilere, Antalya Film Forum ödül törenine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak projelerini temsil eder. 

8) Seçilen projelerin yapımcısının Kurmaca Pitching Platformuna katılması şarttır. Yapımcının Kurmaca Pitching Platformuna katılamaması durumunda, seçilen proje, ödüller için aday olamaz. 

9) Forum yönetimi, yönetmelik koşullarına uygun olmayan projeleri platformdan çıkartma hakkına sahiptir.  
 
SUNUM 

10) Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni, sunumlarını akredite konuk ve profesyonellere açık bir şekilde yaparlar. 

11) Kurmaca Pitching Platformu jürisi kendi alanlarında uzman uluslararası alanda tanınmış yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi ve satış şirketi temsilcileri vb. kişilerden oluşur. 

12) Sunumlar, İngilizce olarak yapılacaktır. Yapımcı veya yönetmenin Türkçe sunum yapması halinde İngilizce çeviri sorumluluğu projenin yapımcısında olacaktır. İngilizce sunumu başka bir kişiye yaptırtmaları durumunda, o kişinin yol ve konaklama masraflarını projenin yapımcısı karşılar.  
 
ÖDÜL 

13) Kurmaca Pitching Platformuna katılan projeler arasından, Kurmaca Pitching Platformu Jürisi tarafından belirlenen iki projeye Antalya Film Forum Kurmaca Pitching Platformu Ödülü verilir. 

14) Ödüller, 3 Ekim 2018 Çarşamba günü Antalya Film Forum’un Kapanış Töreni’nde açıklanır. 

15) Ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine 32.500 TL ve ödül sertifikası verilir. 

16) Parasal ödüller net olup, ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine Antalya Film Festivali’ne projenin tamamlanmış senaryosunun gönderilmesine müteakip ödenir. Senaryonun en geç 20 Aralık 2018 tarihine kadar gönderilmesi gerekir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. 

17) Verilecek yan ödüllerde, ödülü veren sponsor firma ve ödülü kazanan proje arasında ayrıca bir protokol imzalanır. 

18) Kurmaca Pitching Platformunda seçilen projelerin yapımcıları, filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde aldıkları ödülü Uluslararası Antalya Film Festivali ve Antalya Film Forum’un logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür. 

19) Kurmaca Pitching Platformunda ödül kazanan projelerin yapımcıları projelerindeki gelişmeler ile ilgili Antalya Film Forum Direktörü’ne her ay durum raporu göndermekle yükümlüdür. 

20) Jüri, Antalya Film Forum Kurmaca Pitching Platformu Ödülü’nü paylaştıramaz.

21) Jüri, forum süresince, ödüller açıklanıncaya kadar platforma başvuran projeler ve ödülle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir. 
 
G) UZUN METRAJ BELGESEL FİLMLER İÇİN PITCHING PLATFORMU 

Antalya Film Forum kapsamında bu yıl sadece Türkiye’den başvuracak projelere açık olmak üzere Belgesel Pitching Platformu düzenlenecektir. Belgesel Pitching Platformuna, Türkiye’den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj belgesel film projeleri katılabilir. Belgesel Pitching Platformunun tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Son Başvuru Tarihi: 6 Ağustos 2018 Pazartesi 

Belgesel Pitching Platformuna Seçilen Projelerin ve Jürinin Açıklanması: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 

Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum Kapanış Töreni): 3 Ekim 2018 Çarşamba 
 
BAŞVURU KOŞULLARI 

1) Antalya Film Forum Belgesel Pitching Platformuna katılmak isteyen yapımcılar, resmi başvurularını, Uluslararası Antalya Film Festivali’nin web sitesindeki Antalya Film Forum sayfasında yer alan online başvuru formunu doldurarak en geç 6 Ağustos 2018 Pazartesi mesai saati bitimine kadar yapmak zorundadırlar. (Web sitesinden başvuru formuna ulaşabilirsiniz.) 

2) Belgesel Pitching Platformuna başvuran projeler, EK-2’de yer alan belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak online başvuru esnasında göndermelidir. Bu belgeler, daha sonra Antalya Film Forum 2018 kataloğunda yer alacaktır. 

3) Belgesel Pitching Platformuna başvuran projelerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir: 

a) Çekimlerine başlanmış projeler Belgesel Pitching Platformuna başvuramaz. Seçilen projelerin Antalya Film Forum’un ödül töreni olan 3 Ekim 2018 Çarşamba gününe kadar çekimlerine başlamaması gerekmektedir. 

b) Belgesel Pitching Platformuna başvuran proje bir ortak yapım ise yapımcı tüzel kişinin T.C. yasalarına tabii ve Türkiye’de yerleşik olması; ortak yapımın Sinematografik Yapımlar Üzerine Avrupa Sözleşmesi’ne uygun olması gerekmektedir. 

4) Antalya Film Forum Danışma Kurulu, başvuran projeler arasından en az 5 en çok 15 projeyi Belgesel Pitching Platformuna davet etmek üzere seçer. 

5) Seçilen projeler, en geç 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe kadar Uluslararası Antalya Film Festivali’nin web sayfasındaki Antalya Film Forum sayfasında yayınlanır. 

6) Antalya Film Forum, seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeninin 29 Eylül - 3 Ekim 2018 tarihleri arasındaki Antalya’daki beş gece konaklamalarını ve Türkiye içi herhangi bir kent-Antalya gidiş- dönüş uçak biletlerini karşılar. Projenin birden fazla yapımcısı varsa, Antalya Film Forum, sadece tek yapımcının konaklama ve yol masrafını karşılar. Projenin davetli ekibi, Antalya Film Forum’un belirleyeceği söyleşilere, Antalya Film Forum ödül törenine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak projelerini temsil eder. 

7) Seçilen projelerin yapımcısının Belgesel Pitching Platformuna katılması şarttır. Yapımcının Belgesel Pitching Platformuna katılamaması durumunda, seçilen proje, ödüller için aday olamaz. 

8) Forum yönetimi, yönetmelik koşullarına uygun olmayan projeleri platformdan çıkartma hakkına sahiptir.  
 
SUNUM 

9) Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni, (pitching) sunumlarını akredite konuk ve profesyonellere açık bir şekilde yaparlar. 

10) Belgesel Pitching Platformu jürisi kendi alanlarında uzman yabancı veya yerli yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi, satış şirketi temsilcileri vb. üç kişiden oluşur. 

11) Sunumlar, İngilizce olarak yapılacaktır. Yapımcı veya yönetmenin Türkçe sunum yapması halinde İngilizce çeviri sorumluluğu projenin yapımcısında olacaktır. İngilizce sunumu başka bir kişiye yaptırtmaları durumunda, o kişinin yol ve konaklama masraflarını projenin yapımcısı karşılar.  
 
ÖDÜL 

12) Belgesel Pitching Platformuna katılan projeler arasından, Pitching Platformu Jürisi tarafından belirlenecek iki projeye Antaya Film Forum Belgesel Pitching Platformu Ödül’ü verilir. 

13) Ödüller, 3 Ekim 2018 Çarşamba günü Antalya Film Forum’un kapanış töreninde açıklanır. 

14) Ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine 32.500 TL ve ödül sertifikası verilir. 

15) Parasal ödüller net olup, ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine Antalya Film Festivali’ne projenin tamamlanmış senaryosunun gönderilmesine müteakip ödenir. Senaryonun en geç 20 Aralık 2018 tarihine kadar gönderilmesi gerekir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. 

16) Verilecek yan ödüllerde, ödülü veren sponsor firma ve ödülü kazanan proje arasında ayrıca bir protokol imzalanır. 

17) Belgesel Pitching Platformunda seçilen projelerin yapımcıları, filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde aldıkları ödülü Uluslararası Antalya Film Festivali ve Antalya Film Forum’un logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.  

18) Belgesel Pitching Platformunda ödül kazanan projelerin yapımcıları projelerindeki gelişmeler ile ilgili Antalya Film Forum Direktörü’ne her ay durum raporu göndermekle yükümlüdür. 

19) Jüri, Antalya Film Forum Belgesel Pitching Platformu Ödülü’nü paylaştıramaz.

20) Jüri, forum süresince, ödüller açıklanıncaya kadar platforma başvuran projeler ve ödülle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir. 
 
H) WORK IN PROGRESS PLATFORMU 

Antalya Film Forum kapsamında bu yıl sadece Türkiye’den başvuracak projelere açık olmak üzere Work in Progress (Yapım Aşaması) Platformu düzenlenecektir. Work in Progress Platformuna, Türkiye’den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj film projeleri katılabilir. Work in Progress Platformunun tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Son Başvuru Tarihi: 6 Ağustos 2018 Pazartesi 

Work In Progress Platformuna Seçilen Projelerin ve Jürinin Açıklanması: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 

Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum Kapanış Töreni): 3 Ekim 2018 Çarşamba 
 
BAŞVURU KOŞULLARI 

1) Antalya Film Forum Work in Progress Platformuna katılmak isteyen yapımcılar, resmi başvurularını, Uluslararası Antalya Film Festivali’nin web sitesindeki Antalya Film Forum sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak en geç 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar yapmak zorundadırlar. (Web sitesinden başvuru formuna ulaşabilirsiniz.) 

2) Work in Progress Platformuna başvuran projeler, EK-3’de yer alan belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak online başvuru esnasında göndermelidir. Bu belgeler, daha sonra Antalya Film Forum 2018 kataloğunda yer alacaktır. 

3) Work in Progress Platformuna, Türkiye yapımı uzun metrajlı projeler katılabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu’ndan veya dünyadaki diğer sinema fonlarından post-prodüksiyon desteği alan projeler Work in Progress Platformuna başvuramaz. Yapımcılar, kurmaca film projelerinin yanında, sinemaya yönelik yaratıcı belgesel, deneysel ve animasyon uzun metraj projeleri ile de Work in Progress Platformuna başvurabilirler. 

4) Work in Progress Platformuna başvuran projelerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir: 

a) Projelerin çekimlerinin en az %50’sinin tamamlanmış olması veya projelerin post- prodüksiyon aşamasında olması gerekmektedir. Başvuru esnasında çekim aşamasında olan projelerin Antalya Film Forum’un başlangıcı olan 30 Eylül 2018 tarihine kadar çekimlerini bitirmiş olması gerekmektedir. 

b) İlk gösterimi yapılan projeler Work in Progress Platformuna başvuramaz. 

c) Work in Progress Platformuna başvuran proje bir ortak yapım ise yapımcı tüzel kişinin T.C. yasalarına tabii ve Türkiye’de yerleşik olması; ortak yapımın Sinematografik Yapımlar Üzerine Avrupa Sözleşmesi’ne uygun olması gerekmektedir. 

5) Antalya Film Forum Danışma Kurulu, başvuran projeler arasından en az 5 en çok 15 projeyi Work in Progress Platformuna davet etmek üzere seçer. 

6) Seçilen projeler, Antalya Film Forum tarafından en geç 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe kadar Uluslararası Antalya Film Festivali’nin web sayfasındaki Antalya Film Forum sayfasında yayınlanır. 

7) Antalya Film Forum, seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeninin 29 Eylül - 3 Ekim 2018 tarihleri arasındaki Antalya’daki beş gece konaklamalarını ve Türkiye içi herhangi bir kent-Antalya gidiş- dönüş uçak biletlerini karşılar. Projenin birden fazla yapımcısı varsa Antalya Film Forum, sadece tek yapımcının konaklama ve yol masrafını karşılar. Projenin davetli ekibi, Antalya Film Forum’un belirleyeceği söyleşilere, Antalya Film Forum ödül törenine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak projelerini temsil eder. 

8) Seçilen projelerin yapımcısının Work in Progress Platformuna katılması şarttır. Yapımcının, Work in Progress Platformuna katılamaması durumunda, seçilen proje, ödüller için aday olamaz. 

9) Forum yönetimi, yönetmelik koşullarına uygun olmayan projeleri platformdan çıkartma hakkına sahiptir.  
 
 
SUNUM 

10) Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni, sunumlarını yalnızca davetli kişilere açık bir şekilde jüriye yaparlar.  

11) Başvuran projelerin Work in Progress Platformunda gösterilebilmesi için, filmin hikâyesi ve sinematografisi hakkında fikir veren, en fazla 3 sahneden oluşan ve 10 dakikayı geçmeyen İngilizce altyazılı bir videonun Vimeo linki ve şifresi yüklenmelidir. Üç sahneyi aşan ve içeriğin kendi arasında kurgulandığı videolar kabul edilmez. 

12) Gönderilen videodaki 3 sahnenin ses ve/veya renk düzenlemelerinin tamamlanmış olma zorunluluğu yoktur.

13) Work in Progress Platformu jürisi, kendi alanlarında uzman yabancı veya yerli yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi ve satış şirketi vb. temsilcilerinden oluşur. 

14) Sunumlar, İngilizce olarak yapılacaktır. Yapımcı veya yönetmenin Türkçe sunum yapması halinde İngilizce çeviri sorumluluğu projenin yapımcısında olacaktır. İngilizce sunumu başka bir kişiye yaptırtmaları durumunda, o kişinin yol ve konaklama masraflarını projenin yapımcısı karşılar.  
 
ÖDÜL 

15) Work in Progress Platformuna katılan projelerden Work in Progress Platformu Jürisi tarafından belirlenecek projeye 110.000 TL değerinde “Work In Progress Ödülü” ve ödül sertifikası verilir. 

16) Ödüller, 3 Ekim 2018 Çarşamba günü Antalya Film Forum’un kapanış töreninde açıklanır. 

17) Parasal ödüller net olup, ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine, ödül paraları iki taksit halinde ödenir. İlk taksit, ödülün alınmasına müteakip, ikinci taksit yapım şirketinin Antalya Film Festivali’ne projenin tamamlanmış senaryosunu göndermesine müteakip ödenir. Senaryonun en geç 20 Aralık 2018 tarihine kadar gönderilmesi gerekir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. 

18) Verilecek yan ödüllerde, ödülü veren sponsor firma ve ödülü kazanan proje arasında ayrıca bir protokol imzalanır. 

19) Work in Progress Platformunda seçilen projelerin yapımcıları, filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde aldıkları ödülü Uluslararası Antalya Film Festivali ve Antalya Film Forum’un logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür. 

20) Work in Progress Platformunda ödül kazanan projelerin yapımcıları projelerindeki gelişmeler ile ilgili Antalya Film Forum Direktörü’ne her ay durum raporu göndermekle yükümlüdür. 

21) Jüri, Antalya Film Forum Work In Progress Ödülü’nü paylaştıramaz. 22) Jüri, forum süresince, ödüller açıklanıncaya kadar platforma başvuran projeler ve ödülle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir. 
 
I) GENEL HÜKÜMLER 

1) Kurmaca Pitching Platformu, Belgesel Pitching Platformu ve Work In Progress Platformuna katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar. 

2) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Antalya Film Forum yönetimine aittir. 

3) Bu yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 29 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
 
EK-1 

Uzun Metraj Kurmaca Pitching (Sunum) Platformuna Online Başvuru Esnasında İstenen Belgeler 

1. Başvuru formu 

2. Kısa sinopsis (maksimum bir paragraf, Türkçesi 800 karakter boşluklu, İngilizcesi 900 karakter boşluklu) (Türkçe/İngilizce)

3. Tretman (maksimum 10 sayfa) (Türkçe/İngilizce) 

4. Yönetmen görüşü (maksimum 2.000 karakter boşluklu) (Türkçe/İngilizce) 

5. Yapımcı görüşü (maksimum 2.000 karakter boşluklu) (Türkçe/İngilizce) 

6. Yönetmen, yapımcının ve senaristin biyografisi ve filmografisi (biyografi/filmografi başına maksimum 1.000 karakter boşluklu, film isimlerini Türkçe ve İngilizce belirterek) (Türkçe/İngilizce) 

Not: Filmin birden fazla yapımcısı var ise karakter sayısı toplamının boşluklu maksimum 1.000 karakteri geçmemesi gerekmektedir. 

7. Yapım şirketi hakkında bilgi ve yapım şirketi filmografisi (yapım şirketi başına maksimum  1.000 karakter boşluklu, film isimlerini Türkçe ve İngilizce belirterek) (Türkçe/İngilizce) 

8. Finans planı ve filmin nasıl finanse edileceğine dair finansman stratejisi (Türkçe/İngilizce) 

9. Özet bütçe (Türkçe/İngilizce) 

10. Projeye dair görsel materyal, moodbook, mekan fotoğrafları (En az üç adet, çözünürlük: 300 dpi) 

11. (varsa) Yönetmenin daha önce gerçekleştirdiği filmler (online şifreli olarak)  

12. Yönetmen, yapımcı ve senaristin alternatif portre fotoğrafı (Çözünürlük: 300 dpi)  
 
EK-2 

Uzun Metraj Belgesel Pitching (Sunum) Platformuna Online Başvuru Esnasında İstenen Belgeler 

1. Başvuru formu 

2. Kısa sinopsis (maksimum bir paragraf, Türkçesi 800 karakter boşluklu, İngilizcesi 900 karakter boşluklu) (Türkçe/İngilizce)

3. Tretman (maksimum 10 sayfa) (Türkçe/İngilizce) 

4. Yönetmen görüşü (maksimum 2.000 karakter boşluklu) (Türkçe/İngilizce) 

5. Yapımcı görüşü (maksimum 2.000 karakter boşluklu) (Türkçe/İngilizce) 

6. Yönetmen, yapımcının ve senaristin biyografisi ve filmografisi (biyografi/filmografi başına maksimum 1.000 karakter boşluklu, film isimlerini Türkçe ve İngilizce belirterek) (Türkçe/İngilizce)  Not: Filmin birden fazla yapımcısı var ise karakter sayısı toplamının boşluklu maksimum 1.000 karakteri geçmemesi gerekmektedir. 

7. Yapım şirketi hakkında bilgi ve yapım şirketi filmografisi (yapım şirketi başına maksimum 1.000 karakter boşluklu, film isimlerini Türkçe ve İngilizce belirterek) (Türkçe/İngilizce) 

8. Finans planı ve filmin nasıl finanse edileceğine dair finansman stratejisi (Türkçe/İngilizce) 

9. Özet bütçe (Türkçe/İngilizce) 

10. (varsa) Yönetmenin daha önce gerçekleştirdiği filmler (online şifreli olarak) 

11. Projeye dair görsel materyal, moodbook, mekan fotoğrafları (En az üç adet, çözünürlük: 300 dpi) 

12. Yönetmen, yapımcı ve senaristin alternatif portre fotoğrafı (Çözünürlük: 300 dpi)  
 
EK-3 

Work In Progress (Yapım Aşaması) Platformuna Online Başvuru Esnasında İstenen Belgeler 

1. Başvuru formu 

2. Filmin hikâyesi ve sinematografisi hakkında fikir veren, en fazla 3 sahneden oluşan ve 10 dakikayı geçmeyen İngilizce altyazılı bir videonun Vimeo linki ve şifresi (3 sahneyi aşan ve içeriğin kurgulandığı videolar kabul edilmez.) 

3. Kısa sinopsis (maksimum bir paragraf, Türkçesi 800 karakter boşluklu, İngilizcesi 900 karakter boşluklu) (Türkçe/İngilizce)

4. Yönetmen, yapımcı ve senaristin biyografisi ve filmografisi (biyografi/filmografi başına maksimum 1.000 karakter boşluklu, film isimlerini Türkçe ve İngilizce belirterek) (Türkçe/İngilizce)

Not: Filmin birden fazla yapımcısı var ise karakter sayısı toplamının boşluklu maksimum 1.000 karakteri geçmemesi gerekmektedir

5. Yapım şirketi hakkında bilgi ve yapım şirketi filmografisi (yapım şirketi başına maksimum 1.000 karakter boşluklu, film isimlerini Türkçe ve İngilizce belirterek) (Türkçe/İngilizce)) 

6. Yapımcı Görüşü (filmin post-prodüksiyon aşamasını, sinema dağıtımı ve festival stratejisini içermelidir) (maksimum 2.000 karakter boşluklu) (Türkçe/İngilizce) Not: Filmin birden fazla yapımcısı var ise karakter sayısı toplamının boşluklu maksimum 1.000 karakteri geçmemesi gerekmektedir. 

7. Finans planı ve filmin nasıl finanse edileceğine dair finansman stratejisi (Türkçe/İngilizce) 

8. Özet bütçe (Türkçe/İngilizce)

9. Projeye dair görsel materyal, moodbook, mekan fotoğrafları (En az üç adet, çözünürlük: 300 dpi) 

10. (varsa) Yönetmenin daha önce gerçekleştirdiği filmler (online şifreli olarak) 

11. Yönetmen, yapımcı ve senaristin alternatif portre fotoğrafı (Çözünürlük: 300 dpi)

12. Work In Progress finalist videoları 1920X1080 25p formatta gösterilecektir.  Filminiz 16:9 ise 1920X1080 çıktı, filminiz anamorphic ya da widescreen ise sahip olduğu ölçüye göre (21:9 gibi) çıktı alınmalı fazladan kaş koyulmamalıdır.